7 faktorit, millega järgi valida sobiv katusekattematerjal

Kodu katus on sama oluline nagu vundament. See kaitseb Teie maja ja peret erinevate ilmastikutingimuste eest. Seega materjali valik on väga oluline otsus. Kuna turul on materjalide valik väga lai, siis anname Teile mõned nõuanded, mida arvestada oma valiku tegemisel. 

1. HIND

Tihtipeale kõige olulisem aspekt valiku tegemisel on katuse hind. Kuigi arvatakse, et kivikatus on kõige kallim, siis tegelikkuses on kvaliteetsed plekk-materjalid üsna samas hinnaklassis. On ka soodsamaid õhukesemaid katuseplekke, kuid tuleks arvestada, et nende eluiga on lühem. Kaaluda tasuks kindlasti ka eterniitkatust, sest nende hinnad jäävad keskmisesse hinnavahemikku. Maksumusel mängib rolli ka materjalikadu. Kuna kivid on väiksemad, siis on nende materjalikaod väiksemad, kui suurte teras- või eterniitplaatide korral. 

Hinda mõjutab ka paigaldus. Kivikatuse paigaldus on keerulisem ning ajarohkem kui eterniit- või plekk-katuse paigaldus ning see tähendab suuremaid kulusid töörahale. 

2. KATUSEKALLE

 Katusekaldest oleneb see, mis materjale on teil võimalik kasutada. Kivikatuse korral oleks soovitatav kalle vähemalt 14-15 kraadi. Teraskatuse puhul on paljudel profiilidel minimaalne kalle 8 kraadi. Eterniidiga on valikuid juba alates 7 kraadist. Valikuid on tegelikkuses väga palju erinevate kallete puhul ning lõplik materjali otsus tuleks teha vastavalt kaldele ning ka olemasolevale konstruktsioonile.

3. KATUSE ELUIGA

Kõige pikema elueaga on valtsplekk ning kivi, kuni 100 aastat. Eterniidi puhul võib see olla kuni 60 ning kõige kvaliteetsemate plekk-katuste korral kuni 50 aastat. 

4. KAAL

Maja konstruktsioon peab suutma kanda katuse raskust, ning väga oluline on see just vanemate majade puhul. Samuti on raskemate materjalide näiteks kivide paigaldus ajarohkem, mis teeb tööaega pikemaks ning suurendab kulu. 

5. KESKKOND JA MÜRA

Kui elad piirkonnas, mis on sademeterohke, tasuks kaaluda materjali, mis talub rohkelt vett ja lund, sealjuures mõelda ka mürale, kui kivi- ja eterniitkatused on vihmaga vaiksemad, siis teraskatus valjem. Niiskemas kliimas on suurem võimalus sambla tekkeks, võrreldes teiste materjalidega, tekib teraskatusele seda olulisemalt vähem. 

6. MAJA VÄLIMUS

Katus peaks kokku sobima maja välisilmega ning seda komplimenteerima. 

7. HOOLDUS

Tuleks mõelda, milline on katuse hooldus ning kui tihti ja keeruline seda teha on. Näiteks kui tihti vajab katus pesu, et vältida sammaldumist. Lisaks võiks arvestada müüja pakutavat garantiid materjalile, mille jooksul praak materjal välja vahetatakse.